menu

Krylan | Krzysztof Koperkiewicz

Web CV

Praca


  • 2016 – ObecnieFreelancer
  • 2015 – 2016Webmaster w firmie „Etim Studio”
  • 2014 – 2015Biuro rachunkowe „Tax Polonica”


Edukacja


  • 2017 – ObecnieUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (kierunek „Business Informatics”)
  • 2015 – 2017Szkoła policealna Cosinus we Wrocławiu (kierunek technik-informatyk)
  • 2011 – 2014Liceum Ogólnokształcące nr 4 we Wrocławiu


Języki


  • AngielskiZaawansowany
  • FrancuskiPodstawowy


Certyfikaty i inne umiejętności


  • 16 marca 2018Internetowy kurs „SEO in Practice”
  • 20 stycznia 2017Internetowy kurs „Internetowe Rewolucje” od Google